Memberi Sokongan Kepada Inisiatif Penyemburan Sanitasi Secara Sukarela

Memberi sokongan kepada inisiatif saudara Ahmad Rizamsyah dan kawan-kawan yang melakukan kerja-kerja penyemburan sanitasi secara sukarela di kawasan laluan awam.

Bantuan sumbangan diperlukan untuk PPE, tablet ubat sanitasi dan maintenance mesin yang digunakan. Saya ingin menyeru kepada jabatan kerajaan atau badan NGO untuk menyokong usaha ini dengan menyumbang semampunya.

Hubungi 089-760969 pada waktu pejabat kami 10 pagi – 4 petang untuk pertanyaan.

ATAU,

Whatsapp CARELINE saya di 010 – 779 4767 untuk aduan dan perkhidmatan masyarakat kawasan Kukusan.

“Kamu Adu, Kami Bantu”
“You Report, We Support”
您报告我们支持

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - 2023, Rina Hj Jainal, YB ADUN N.70 Kukusan. All Rights Reserved.