Mengagihkan bantuan makanan asas kepada golongan bersasar sekitar kawasan Kukusan

Alhamdulillah, setelah menerima beberapa aduan menerusi CARELINE N.70 Kukusan, saya turun mengagihkan bantuan makanan asas kepada golongan bersasar sekitar kawasan Kukusan.

Inisiatif CARELINE yang saya wujudkan ini dapat membantu mengenalpasti masyarakat yang terputus bekalan makanan khususnya kepada warga Kukusan.

Rina Hj Jainal
YB ADUN N70 KUKUSAN.

Hubungi CARELINE saya di 016-8034767 / 014-3009517 untuk aduan dan perkhidmatan masyarakat kawasan Kukusan.

“Kamu Adu, Kami Bantu”
“You Report, We Support”
您报告我们支持

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - 2023, Rina Hj Jainal, YB ADUN N.70 Kukusan. All Rights Reserved.