Hari Keempat Penggal Ke-4 Sidang DUN Sabah Ke-16.

Hari ini Penggulungan Perbahasan disambung semula dan disampaikan oleh YB-YB Menteri bagi menjawab segala isu perbahasan dari blok BackBenchers/ Pembangkang sepanjang 2 hari lepas.

Hubungi 089-760969 pada waktu pejabat kami 10 pagi – 4 petang untuk pertanyaan.

ATAU,

Whatsapp CARELINE saya di 010 – 779 4767 untuk aduan dan perkhidmatan masyarakat kawasan Kukusan.

“Kamu Adu, Kami Bantu”
“You Report, We Support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - 2023, Rina Hj Jainal, YB ADUN N.70 Kukusan. All Rights Reserved.