Penampalan Jalan Berlubang Di Industri Univilla

Aduan penduduk berkenaan jalan berlubang di laluan tersebut Pejabat Dun N.70 Kukusan Rina Hj Jainal dan UPPM N.70 Kukusan telah menyalurkan aduan tersebut ke jabatan kerja raya.

Pemaju Mukim Encik Mohd khairul Fa’iz Jairul telah memantau kerja-kerja penampalan jalan tersebut dan dilakukan oleh konsensi Pemborong Kekal Mewah.

Hubungi 089-760969 pada waktu pejabat kami 10 pagi – 4 petang untuk pertanyaan.

ATAU,

Whatsapp CARELINE saya di 010 – 779 4767 untuk aduan dan perkhidmatan masyarakat kawasan Kukusan.

“Kamu Adu, Kami Bantu”
“You Report, We Support”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - 2023, Rina Hj Jainal, YB ADUN N.70 Kukusan. All Rights Reserved.